เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมกล่าวในงาน webinar หัวข้อ Trade and Digital Diplomacy Nexus: Markets, Connectivity & Technology จัดโดยสถาบันคลังสมอง Friends of Europe
เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับนาง Barbara Plinkert ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Lawrence Watson กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นาย Lawrence Watson กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำตน และได้หารือเกี่ยวบทบาทของไทยในความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยระหว่างการหารือนาย Watson แจ้งว่า ตนมีกำหนดเยือนประเทศไทยในเดือนเมษายน 2565 เพื่อไปหารือกับผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อระบุ (identify) ประเด็น/สาขาที่มูลนิธิฯ ประสงค์ผลักดันความร่วมมือกับฝ่ายสหภาพยุโรป ซึ่ง เอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ฝ่ายไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมกับกับสหภาพยุโรปในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ไทย