เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Lawrence Watson กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Brussels Holiday Fair 2022 และเยี่ยมชมคูหา Amazing Thailand

เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับนาง Barbara Plinkert ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้ร่วมกับเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าพบนาง Barbara Plinkert ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี) กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ณ อาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ตามคำเชิญ และได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นำอาเซียน-สหภาพยุโรปสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ในปลายปีนี้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกันในกรุงบรัสเซลส์ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ดังกล่าว และเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป

ไทย