มาตรการการเดินทางเข้าประเทศเบลเยียม
เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว (แสดงผลตรวจ PCR)

คำแนะนำคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเพื่อพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

คำแนะนำคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเพื่อพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

  • กรุณาแจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ โดยการลงทะเบียนคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCfSKYgbEsuF5Ix_OtDATKQTzUi7iEzwjDDcTEnRWTXF6EcA/viewform?vc=0&c=0&w=1  (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ โดยข้อมูลของท่านได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตแล้ว)

 

ไทย