เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Brussels Holiday Fair 2022 และเยี่ยมชมคูหา Amazing Thailand
เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับ ดร. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ แบบไฮบริด เพื่อหารือเกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศประจำกรุงบรัสเซลส์ แบบไฮบริด เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทั้งในเชิงลบ และโอกาสของไทย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และผู้แทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมหารือกับ ได้แก่ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป สำนักงานที่ปรึกษา อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์ รวมถึงสำนักงานทีมประเทศไทยนอกกรุงบรัสเซลส์ที่รับผิดชอบเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง ณ กรุงลอนดอน สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงปารีส

ไทย