เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ แบบไฮบริด เพื่อหารือเกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวในงานแถลงข่าว “ความร่วมมือจัดตั้ง บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลนท์ หรือ Bio Base Asia Pilot Plant (BBAPP)” ระหว่างไทย-เบลเยียม ผ่านระบบทางไกล

เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าพบหารือกับ ดร. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้ร่วมกับเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าพบ ดร. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization – WCO) และทีมงาน ณ อาคารที่   ทำการของ WCO เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่องค์การ WCO ให้ความสำคัญ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-WCO ในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ เช่น การปราบปรามการค้าวัคซีนต้านโควิดและยาประเภทอื่นที่ปลอม และมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ในโอกาสนี้ มีผู้แทนจากสำนักปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกร้อมกับเอกอัครราชทูต

ไทย