เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงาน webinar Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 8
น.ส. วารุณี ปั้นกระจ่าง (อุปทูต) เข้าร่วมเป็นประธานกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เยือนกรุงบรัสเซลส์อย่างเป็นทางการ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย ในโอกาสเยือนกรุงบรัสเซลส์ครั้งนี้ อธิบดีกรมศุลกากรได้พบหารือกับนาย Kristian Wanderwaeren, Administrator-General for Customs and Excise ของเบลเยียมในประเด็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบริหารจัดการการตรวจสอบสินค้า และการจัดเก็บภาษีสินค้ารายย่อย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมหารือดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ อธิบดีกรมศุลกากรยังได้เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการและรองเลขาธิการขององค์การศุลกากรโลกด้วย

การหารือระหว่างอธิบดีกรมศุลกากรกับ Administrator-General for Customs and Excise ของเบลเยียม

 

ไทย