เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ
กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 23-24 เมษายน 2565

น.ส. วารุณี ปั้นกระจ่าง (อุปทูต) เข้าร่วมเป็นประธานกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2564 นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง  อุปทูต  ได้เข้าร่วมเป็นประธานในกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ณ Al Seeërei, Rue de l’Industrie, Diekirch, Luxembourg  ในโอกาสดังกล่าวอุปทูตได้กล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยพร้อมมอบเงินสนับสนุนสมาคมวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก  ภายในงานยังมีกิจกรรมรดนำดำหัวผู้อาวุโส การออกร้านอาหารและสินค้าไทย รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรม

 

ไทย