คำแนะนำคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเพื่อพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
การนำเอกสารไทยมาใช้ในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก 

เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว (แสดงผลตรวจ PCR)

เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว( EQ/ Test&GO- (แสดงผลตรวจ PCR)

📌สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้

🔴 กลุ่ม 2 – ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

 

🔸กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
– ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
– แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)
– แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

(ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)

*ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว

🔸กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน
– ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
– แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
– แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

– รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)

*ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่


*** ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ  Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/)  

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลหรือคำถามที่พบบ่อยได้ที่  https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2   และ https://image.mfa.go.th/mfa/0/zE6021nSnu/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87_0302/Thailand_Pass_FAQs_Infographics.pdf

 • ***เทคนิคการลงทะเบียน (ผู้ให้บริการระบบกำลังปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น)
  • ลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์หรือ Laptop บนบราวเซอร์ Google Chrome
  • ลงทะเบียนด้วย gmail ( หลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ค่าย hotmail และ yahoo ลงทะเบียนเนื่องจากระบบยังไม่รับรอง)
  • อัปโหลด EU digital COVID Certificate ที่เข้าถึงจาก Myhealth.belgium (https://masante.belgique.be/#/) ทั้งหน้าในช่องที่ให้ใส่เอกสารวัคซีน
  • อัปโหลด QR code ที่ครอปให้เหลือเพียง QR code จาก EU digital COVID Certificate ที่เข้าถึงจาก Myhealth.belgium (https://masante.belgique.be/#/)  ไม่ควรใช้ QR code จาก แอปพลิเคชั่น covidsafe.be
  • เว้น space ระหว่างตัวอักษรและหมายเลขหนังสือเดินทาง เช่น AB1234567 ให้ลงทะเบียนเป็น AB(เคาะเว้นspace bar 1ครั้ง) 1234567  หากระบบขึ้นว่า API server error
  • อัปโหลดได้แค่ไฟล์รูปภาพ JPEG JPG และ PNG ( ไม่รองรับไฟล์ PDF) โดยให้แปลงไฟล์จาก PDF เป็น JPG  อาจใช้เว็บไซต์ https://pdf2jpg.net/  
  • กรณีกลับไทยแล้วไม่กลับมาอีก  กรอก 999 ในช่องระยะเวลาในการเข้าพัก
  • หากระบบขึ้นว่า API server error ให้ลองลบประวัติ caches and cookies ของเบราเซอร์

ขั้นที่ 1 : ก่อนการเดินทาง

 1. ผู้ที่สิทธิ์เข้าร่วม

  • ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด
 2.  การลงทะเบียน Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/ )*ต้องลงทะเบียนภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง***

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • ประกันสุขภาพ (ครอบคลุมการรักษาพยาบาลวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)
   • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย
   • สำหรับชาวไทย ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ 
   • สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อซื้อประกันได้ที่ https://covid19.tgia.org และ https://www.tipinsure.com/CovidRegional/product_detail
  • การตรวจ COVID-19 PCR test 
   • ***ต้องแนบผลตรวจ PCR ที่เป็นลบที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ขณะลงทะเบียนขอ Thailand Pass

 วันเดินทาง

 • เอกสาร
  • Thailand Pass QR code ซึ่งมีอายุการใช้งานภายใน 72 ช.ม.หลังจากวันที่เดินทางตามที่ท่านลงทะเบียน
  • ผลตรวจ PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศ
  • (เอกสารประกันการเดินทาง)

ขั้นที่ 2 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 1. QR code  ที่ออกโดย Thailand Pass 

  •  QR code จะมีอายุ 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันกำหนดการเดินทาง

***หมายเหตุ : ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไทย