เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Terhi Hakala ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านเอเชียกลาง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) กับนาย Andries Gryffroy รองประธานวุฒิสภาเบลเยียม และนาย Georges Dallemagne สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมสัมมนาธุรกิจไทย-เบลเยียมจัดโดยบริษัทกฎหมาย Sukhothai Law Firm

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจไทย-เบลเยียม ซึ่งจัดโดยบริษัทกฎหมาย Sukhothai Law Firm ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่สนใจไปลงทุน/ดำเนินธุรกิจในไทย ณ โรงแรม Tangla ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และการพัฒนาเขตอีอีซี โดยมีผู้แทนจาก Sukhothai Law Firm ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย และผู้ประกอบการชาวเบลเยียมที่สนใจไปลงทุนในไทยเข้าร่วม รวมประมาณ 30 คน และได้มีการจัดงานเลี้ยงค็อกเทลภายหลังงานสัมมนาด้วย

ไทย