เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมสัมมนาธุรกิจไทย-เบลเยียมจัดโดยบริษัทกฎหมาย Sukhothai Law Firm
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) กับนาย Andries Gryffroy รองประธานวุฒิสภาเบลเยียม และนาย Georges Dallemagne สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) กับนาย Andries Gryffroy รองประธานวุฒิสภาเบลเยียม/ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย และนาย Georges Dallemagne สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม/ รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย ณ อาคารที่ทำการของรัฐสภาแฟลนเดอร์ส กรุงบรัสเซลส์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมภายหลังสถานการณ์โควิด รวมถึงได้ติดตามความประสงค์ของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทยที่จะเยือนประเทศไทยภายในปี 2565 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกำหนดการ/กิจกรรมของการเยือนไทยของฝ่ายเบลเยียมครั้งนี้ ตลอดจนได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน

ไทย