เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) กับนาย Andries Gryffroy รองประธานวุฒิสภาเบลเยียม และนาย Georges Dallemagne สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้บริหารบริษัทซีพีเอฟยุโรป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ของพระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

ไทย