สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์กร Fund Isaan

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้บริหารบริษัทซีพีเอฟยุโรป

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นาย De-Yi Shih ประธาน (Chairman) บริษัท CPF ยุโรป และทีมงาน ประกอบด้วยนาย Di-Ting Shih กรรมการผู้จัดการ (บุตรของนาย De-Yi Shih) และนายสุวพัทธ์ อัครศวะเมฆ ผู้ช่วยรองประธาน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูต และนาย Philip Coates อดีตประธานหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก-ไทย เข้าร่วมด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ และทีมงานบริษัทซีพีเอฟได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานในอนาคต ตลอดจนได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจไทยในเบลเยียมด้วย ตลอดจนข้อริเริ่มการจัดตั้งสมาคมไทย-เบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก ด้านธุรกิจและวัฒนธรรมในเบลเยียม

ไทย