เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้บริหารบริษัทซีพีเอฟยุโรป
นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูต เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์กร Fund Isaan

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับผู้แทนองค์กร Fund Isaan ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในภาคอีสานโดยได้รับการสนับสนุนด้านทุนและการบริหารจัดการโดยมูลนิธิ King Baudouin จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นาย Rony Wuytjens ประธานและผู้ก่อตั้งองค์กร และนาย Jocelyn Timmermans ผู้แทนองค์กรและกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมือง Antwerp ณ อาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำองค์กร และหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านศึกษา ระหว่างทางการไทยกับ Fund Isaan และมูลนิธิ King Baudoin เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มเยาวชนในภาคอีสาน องค์กร Fund Isaan เป็นองค์กรทางการภายใต้กฎหมายไทย มีสำนักงานที่ทำการตั้งอยู่ที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ไทย