เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์กร Fund Isaan
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen

นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูต เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู โดยเป็นประธานฝ่ายฆาราวาสจุดธูปเทียนในพิธี พร้อมพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมารามฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่รำลึกถึงวันประสูตร ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยวันไทยธรรมารามฯได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิสาขบูชาเบเนลักซ์ 2565 ระหว่าง 13-15 พฤษภาคม มีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากเบลเยียม ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตักบาตรพระสงฆ์

ไทย