เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะกลมกับประธานหอการค้าอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEANCHAM-EU) และทีมงาน พร้อมกับเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาง Paola Pampaloni รองกรรมการบริหาร กิจการเอเชีย-แปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป และทีมงาน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นาง Paola Pampaloni รองกรรมการบริหารกิจการเอเชีย-แปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนาง Barbara Plinkert หัวหน้ากองกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทีมงานจากกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วมด้วย ระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค

ไทย