เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะกลมกับประธานหอการค้าอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEANCHAM-EU) และทีมงาน พร้อมกับเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์
นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูต เข้าร่วมงาน Discover Thailand in Bruges ครั้งที่ 8 ที่เมือง Bruges

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ไทย