สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Heidi Hautala รองประธานสภายุโรป

นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูต เข้าร่วมงาน Discover Thailand in Bruges ครั้งที่ 8 ที่เมือง Bruges

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูต  ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน Discover Thailand in Bruges ครั้งที่ 8 ที่เมือง Bruges โดยมีนาย Dirk de Fauw นายกเทศมนตรีเมือง Bruges ร่วมกล่าวเปิดงานดังกล่าวด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย และการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ไทยของพี่น้องชาวในเบลเยียม

ไทย