เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Heidi Hautala รองประธานสภายุโรป
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยให้กับสมาชิกสภายุโรป

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้จัดกิจกรรม “Thai day for MEPs” ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกับสมาชิกสภายุโรปและทีมงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทย และการนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะการเปิดประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปรวมถึงความคืบหน้าในการจัดทำความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างกับสมาชิกสภายุโรปและทีมงานในบรรยากาศที่เป็นกันเองและไม่เป็นทางการ

ไทย