สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Michèle Sioen ซีอีโอบริษัท Sioen Industires

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือ และร่วมกิจกรรมทางการกับคณะการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ภัตตาคาร Chez Leon กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสที่คณะเดินทางมาเยือนประเทศเบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเรือ โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และมีนายชัยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปยังเมือง Antwerp พร้อมกับคณะ และได้พบหารือกับผู้บริหารท่าเรือ Antwerp-Zeebrugge เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาท่าเรือสีเขียว และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเรือ ในช่วงบ่าย เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับซีอีโอบริษัท PSA Belgium และทีมงาน ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการตู้คอนเทอเนอร์รายใหญ่ที่สุดของท่าเรือ Antwerp-Zeebrugge และต่อมาได้ไปเยี่ยมชม Noordzee Terminal (เป็นหนึ่ง terminal ของท่าเรือ Antwerp ที่ PSA เป็นผู้บริหารจัดการคอนเทนเนอร์) และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของ PSA ด้วย

ไทย