สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Stefan Schäfers ผู้อำนวยการมูลนิธิ King Baudouin Foundation

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาย Stefan Schäfers ผู้อำนวยการมูลนิธิ King Baudouin Foundation ณ สำนักงานมูลนิธิ เพื่อแนะนำตน และทำความรู้จักเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิให้มากขึ้น ตลอดจนได้หารือเกี่ยวกับบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยและมูลนิธิในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรของทั้งสองฝ่ายด้วย

ไทย