สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดเทศกาลไทยในเมือง Vilvoorde
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเยือนกรุงบรัสเซลส์อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และภริยา และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย วัตถุประสงค์ของการเยือนกรุงบรัสเซลส์ครั้งนี้ เพื่อฝ่ายไทยไปพบหารือกับผู้บริหารคณะกรรมาธิการยุโรปด้านกิจการทะเลและประมง (DG MARE) เกี่ยวกับประเด็นด้านการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยระหว่างรับประทานอาหารค่ำ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป และแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการพบกับฝ่ายสหภาพยุโรปด้วย

 

ไทย