เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนางสาว Emma Gooding ผู้อำนวยการ พร้อมกับผู้แทนองค์กรโอเอซิสเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการหรือระหว่างรับประทานอาหารเช้า ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ และสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 23 ปี การก่อตั้งวัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 23 ปี การก่อตั้งวัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo โดยมีพระราชวิสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีนักบวชคาทอลิก ชุมชนชาวไทยจากกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และชาวเบลเยียมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ สวดมนต์ ฟังธรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน

 

ไทย