เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 23 ปี การก่อตั้งวัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนางสาว Emma Gooding ผู้อำนวยการ พร้อมกับผู้แทนองค์กรโอเอซิสเบลเยียม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนางสาว Emma Gooding ผู้อำนวยการ พร้อมกับผู้แทนองค์กรโอเอซิสเบลเยียม ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับภารกิจของโอเอซิสในการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในเบลเยียมที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และความรุนแรงในครอบครัว และในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินภารกิจขององค์กรฯ เป็นเงิน 50,000 บาท

 

ไทย