เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเยือนกรุงบรัสเซลส์อย่างเป็นทางการ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนางสาว Emma Gooding ผู้อำนวยการ พร้อมกับผู้แทนองค์กรโอเอซิสเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ณ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา โดยมีเอกอัครราชทูตกัมพูชาเป็นประธาน ในฐานะที่กัมพูชาเป็นประธาน ABC ในโอกาสนี้ ABC ได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในกรอบความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป รวมถึงการเตรียมการการประชุมสุดยอดผอาเซียน-สหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ในเดือนธันวาคม 2565 ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-อียู ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีครบรอบ 45 ปีการเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-อียู จึงจะมีการจัดการประชุมดังกล่าวด้วย

ไทย