เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 23 ปี การก่อตั้งวัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการหรือระหว่างรับประทานอาหารเช้า ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ และสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างรับประทานอาหารเช้า ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council – EU-ABC) ณ โรงแรม Sofitel Brussels Europe โดยฝ่ายอาเซียนได้รับฟังการบรรยาย และได้หารือกับ EU-ABC เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดด้านธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 10 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ในเดือนธันวาคมศกนี้ ตลอดจน ได้หารือเกี่ยวกับรายงานผลสำรวจของ EU-ABC เกี่ยวกับความรู้สึกของบริษัทยุโรปที่มีต่ออาเซียนประจำปี 2565 ซึ่งในภาพรวม ภาคเอกชนยุโรปยังมองว่า อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสในด้านการค้าการลงทุนมากที่สุดในระยะ 5 ในอนาคต

ไทย