เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการหรือระหว่างรับประทานอาหารเช้า ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ และสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเคานต์ เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจมูลนิธิ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาย Chris Humphrey ผู้อำนวยการใหญ่ และนาย Noel Clehane กรรมาการบริหาร สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council – EU-ABC) ณ สถานเอกอัครราชทูต และได้หารือเกี่ยวกับแผนของ EU-ABC ในการนำคณะผู้บริหารของบริษัทยุโรป เยือนไทยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-ต้นธันวาคม 2565 เพื่อพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และแสวงหาโอกาสและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในยุคหลังโควิด-19

 

ไทย