เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเคานต์ เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจมูลนิธิ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับ เคานต์ เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจมูลนิธิ และผู้สืบเชื้อสายของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ (หรือนายคุสตาฟ โรลิน-ยัคมินส์) ชาวเบลเยียม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไป ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนาย Philip Coates อดีตผู้อำนวยการสภาหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก-ไทย และกรรมการบริหารมูลนิธิ เข้าร่วมด้วย เอกอัครราชทูต และเคานต์ เจรัลด์ ได้หารือเกี่ยวกับแผนงานของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

 

ไทย