เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเคานต์ เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจมูลนิธิ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นผู้อภิปรายในสัมมนา หัวข้อ Flanders as a Development Partner of the MRC” หรือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนายธนวรรษ เทียนสิน ผู้อำนวยการกองสุขอนามัยและผลิตภัณฑ์สัตว์ และนาย Raschad Al-Khafaji ผู้อำนวยการสำนักงานประสานกับสหภาพยุโรปและเบลเยียมองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายนายพรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป (EU) เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับภารกิจกับของผู้แทน FAO กับฝ่าย EU ในการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดหมูในภูมิภาคยุโรป ตลอดจนได้หารือเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกัน อาทิ สถานการณ์โลกที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และราคาอาหาร และสิ่งค้าอาหารและเกษตรที่สูงขึ้น

ไทย