กิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม “Advancing ASEAN-EU Strategic Partnership” เพื่อปูทางสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน-อียู ในเดือนธันวาคม 2565 ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะ Department of Oral Health Services มหาวิทยาลัย KU Leuven ของเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจัดกิจกรรม ASEAN Bike Ride และ ASEAN Family Day

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน จัดกิจกรรมสังสรรค์ ASEAN Bike Ride และ ASEAN Family Day โดยมีเอกอัครราชทูต ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป รวมถึงนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป และครอบครัวประมาณ 200 คนเข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bike Ride ได้ร่วมปั่นจักรยานหรือเดินบนเส้นทางจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียไปยังสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ASEAN Family Day

ผู้เข้าร่วม รวมถึงครอบครัวได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สนุกสนาม รวมถึงการเล่นเกม และการลิ้มลองอาหาร และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องโอกาสที่ปีนี้อาเซียนและอียูเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และจะมีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-อียูครั้งแรกในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ กรุงบรัสเซลส์

ไทย