สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจัดกิจกรรม ASEAN Bike Ride และ ASEAN Family Day
สถานเอกอัครราชทูต ณ บรัสเซลส์ จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะ Department of Oral Health Services มหาวิทยาลัย KU Leuven ของเบลเยียม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะ Department of Oral Health Services มหาวิทยาลัย KU Leuven ของเบลเยียม โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ทันตแพทย์ Bart Van Meerbeek คณบดีคณะ Department of Oral Health Services มหาวิทยาลัย KU Leuven โดยการลงนาม MoU ดังกล่าวเป็นการตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างทั้งสองคณะในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักวิจัย โครงการการศึกษาระยะทางไกล ตลอดจนการวิจัย และการฝึกอบรมทางคลินิกร่วมกัน

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้หารือกับผู้แทนคณะทันตแพทย์จากไทยที่ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และกับศาสตราจารย์ Van Meerbek และคณะ และยังได้ร่วมชมการบรรยาย พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยารากฟันเทียม และต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเฉลิมฉลองการจัดพิธีลงนาม MoU ดังกล่าวด้วย

 

ไทย