สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Steigenberger Wiltcher’s กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสนี้ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเบลเยียม-ไทย และรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นแขกเกียรติยศ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คนจากคณะทูตานุทูต บุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ของเบลเยียมและสหภาพยุโรป และผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียมด้วย 

ไทย