เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Brussels Holiday Fair ประจำปี ค.ศ. 2023 และเยี่ยมชมคูหา Amazing Thailand
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Richard Tibbels ผู้แทนพิเศษด้านอินโดแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Jaime Victor Ledda ว่าที่เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Jaime Victor Ledda ว่าที่เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป ในโอกาสที่นาย Ledda ได้มารับตำแหน่งหน้าที่ โดยเอกอัครราชทูตทั้งสองท่านได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของคณะทูตอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ในการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรปภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป

ไทย