เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Jaime Victor Ledda ว่าที่เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน Phuket Roadshow in Belgium 2023 ณ กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Richard Tibbels ผู้แทนพิเศษด้านอินโดแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Richard Tibbels ผู้แทนพิเศษด้านอินโดแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำตนและหารือในโอกาสที่นาย Tibbels กำลังจะไปเยือนประเทศไทย โดยมีอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต และนาย Tibbels ได้หารือเกี่ยวกับการเยือนไทยของตน ซึ่งจะได้ไปพบกับผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหารือการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทย-อียู และอาเซียน-อียู ซึ่งมีพลวัต โดยเฉพาะภายหลังการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษอาเซียน-อียู ณ กรุงบรัสเซลส์ เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมด้วย และได้มีการลงร่างกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย-อียู และต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2566 ไทย-อียูได้แสดงเจตจำนงกทางการเมืองที่จะเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทย-อียู ซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งได้ประกาศถึงความพร้อมของไทยในการเริ่มการเจรจา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประด็นสำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน

ไทย