เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Richard Tibbels ผู้แทนพิเศษด้านอินโดแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Florika Fink-Hooijer ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน Phuket Roadshow in Belgium 2023 ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน Phuket Roadshow to Belgium 2023  ณ ศูนย์จัดงาน Excellis กรุงบรัสเซลส์ จัดร่วมโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงปารีส เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย-เบลเยียม ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมเก็ต และนำเสนอข้อมูลถึงโอกาสและศักยภาพของภูเก็ตในด้านอื่นๆ รวมถึงการสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028  นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบหารือกับนายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงานดังกล่าว ตลอดจนเยี่ยมชมบูธและทักทายกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงานด้วย

 

ไทย