ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการค้าระหว่างประเทศ) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการค้าระหว่างประเทศ) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

ไทย