เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน Phuket Roadshow in Belgium 2023 ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Gerassimos Thomas ปลัดกระทรวงภาษีของสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Florika Fink-Hooijer ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Florika Fink-Hooijer ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมของไทยเกี่ยวกับกฎหมาย Deforestation-free products ของ EU รวมทั้งการเพิ่มพูนความร่วมมือในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้กรอบ Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียน และการเจรจาความตกลงพลาสติกโลกซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี 2565

 

ไทย