เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เดินทางไปเมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ในการเข้าพบบุคคลสำคัญของรัฐสภายุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เข้าพบสำนักงานกลางด้านความเสี่ยงในการทำงาน (Federal Agency for Occupation Risks – Fedris) ของเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Matthew Baldwin รองปลัดกระทรวงพลังงานของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Matthew Baldwin รองปลัดกระทรวงพลังงานของสหภาพยุโรป โดยนาย Baldwin แสดงความยินดีที่ไทยกับ EU ประกาศรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งสร้างพลวัตให้กับความสัมพันธ์ไทย-EU และจะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในทุกสาขา รวมถึงพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ กับนาย Baldwin ได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนโยบาย BCG ของไทย ด้านไฮโดรเจนสีเขียว เชื้อเพลิงชีวมวล การสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด การลดการปล่อยก๊าซมีเทน รวมทั้งความร่วมมือด้านพลังงานภายใต้กรอบอาเซียน

ไทย