เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Matthew Baldwin รองปลัดกระทรวงพลังงานของสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เข้าพบสำนักงานกลางด้านความเสี่ยงในการทำงาน (Federal Agency for Occupation Risks – Fedris) ของเบลเยียม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์ภานุพันธ์ ทรงเจริญ กรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นหัวคณะ ได้เข้าพบผู้บิรหารสำนักงานกลางด้านความเสี่ยงในการทำงาน (Federal Agency for Occupation Risk – Fedris) ของเบลเยียม ณ อาคารที่ทำการ Fedris และได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและการิหารจัดการประกันสังคม และได้แลกเปลี่ยนมุมมองแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน รวมถึงแนวโน้มการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคตด้วย

 

ไทย