เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ร่วมงานสงกรานต์ ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญไทย-EU เรื่อง Carbon pricing and CBAM ในรูปแบบไฮบริด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ไทย