❗️ข่าวด่วน มาตรการในกรุงเทพฯ❗️

กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ2 ฉบับดังนี้
1) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 21 มี.ค.63
2) เรื่องการควบคุมการระบาดของเชื้อCovid-19 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 ขอความร่วมมือ
– ไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่ กทม.
– ให้อยู่ในที่พักอาศัย
– ให้ภาครัฐและเอกชนออกมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคในสถานที่ทำงาน
– ให้ผู้ที่เดินทางไปสนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค และผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย พักสังเกตอาการตนเองที่บ้าน
– หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่มีคนแออัด
-งดกิจกรรมที่ทำให้มีคนมารวมตัวจำนวนมาก
– ให้ขนส่งมวลชนลดความแออัดของผู้โดยสาร

รายละเอียดตามประกาศตามภาพข้างล่างนี้

ประกาศ กทม ภาษาไทย
ไทย