กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) กับนาย Andries Gryffroy รองประธานวุฒิสภาเบลเยียม และนาย Georges Dallemagne สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) กับนาย Andries Gryffroy รองประธานวุฒิสภาเบลเยียม/ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย และนาย Georges Dallemagne สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม/ รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย ณ อาคารที่ทำการของรัฐสภาแฟลนเดอร์ส กรุงบรัสเซลส์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมภายหลังสถานการณ์โควิด […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมสัมมนาธุรกิจไทย-เบลเยียมจัดโดยบริษัทกฎหมาย Sukhothai Law Firm

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจไทย-เบลเยียม ซึ่งจัดโดยบริษัทกฎหมาย Sukhothai Law Firm ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่สนใจไปลงทุน/ดำเนินธุรกิจในไทย ณ โรงแรม Tangla ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และการพัฒนาเขตอีอีซี […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Terhi Hakala ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านเอเชียกลาง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Terhi Hakala ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านเอเชียกลาง (Special Representative for Central Asia) โดยผู้แทนพิเศษได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนที่ครอบคลุม 5 ประเทศ ได้แก่ อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน […]

กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 23-24 เมษายน 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 23-24 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ณ Confiserie de Namur, 2 Rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg และ Al Seeërei, Rue de l’Industrie, Diekirch, Luxembourg  […]

น.ส. วารุณี ปั้นกระจ่าง (อุปทูต) เข้าร่วมเป็นประธานกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2564 นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง  อุปทูต  ได้เข้าร่วมเป็นประธานในกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ณ Al Seeërei, Rue de l’Industrie, Diekirch, Luxembourg  ในโอกาสดังกล่าวอุปทูตได้กล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยพร้อมมอบเงินสนับสนุนสมาคมวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก  ภายในงานยังมีกิจกรรมรดนำดำหัวผู้อาวุโส การออกร้านอาหารและสินค้าไทย รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรม  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เยือนกรุงบรัสเซลส์อย่างเป็นทางการ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย ในโอกาสเยือนกรุงบรัสเซลส์ครั้งนี้ อธิบดีกรมศุลกากรได้พบหารือกับนาย Kristian Wanderwaeren, Administrator-General for Customs […]
ไทย