กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีด้านนโยบายระหว่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย KU Leuven

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีด้านนโยบายระหว่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย KU Leuven เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและมหาวิทยาลัย KU Leuven เช่น การจัดทำหลักสูตรร่วมกันในวิชาต่าง ๆ การวิจัยร่วมกันและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการเสริมสร้างเครือขายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย […]

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแผนและนโยบาย คณะกรรมาธิการยุโรปฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (DG Research and […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎมายครอบครัวของเบลเยียมโดยโนตารี่ให้กับชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลนำเสนอข้อมูลด้านกฎหมายครอบครัวเบลเยียมโดยโนตารี่ ให้กับชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม โดยมีนายเสก วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ บรัสเซลส์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและเบลเยียม และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนคนไทยในเบลเยียม ตลอดจนบริการด้านกงสุล ภายหลังการกล่าวเปิด เอกอัครราชทูตได้เชิญนาง Sophie Maquet โนตารี่ นำเสนอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวเบลเยียม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมาผ่านระบบทางไกลหัวข้อ “Thailand and Sustainable Global Supply Chains”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป (EU) ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาผ่านระบบทางไกลหัวข้อ “Thailand and Sustainable Global Supply Chains” จัดร่วมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศในกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ได้จัดพิธีดังกล่าว […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมนำคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) เยือนนครแอนต์เวิร์ป

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐานะประธานคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ABC) ได้นำเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและเจ้าหน้าที่เยือนนครแอนต์เวิร์ป เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การเยี่ยมชมท่าเรือนแอนต์เวิร์ป และการเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน จัดร่วมกับสภาธุรกิจเฟลมิช (VOKA) ในการเยือนท่าเรือแอนต์เวิร์ป คณะ ABC ได้พบกับนาย Kristof Waterschoot กรรมาการผู้จัดการ ท่าเรือแอนต์เวิร์ปอินเตอร์เนชั่นแนล […]
ไทย