กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ณ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา โดยมีเอกอัครราชทูตกัมพูชาเป็นประธาน ในฐานะที่กัมพูชาเป็นประธาน ABC ในโอกาสนี้ ABC ได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในกรอบความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป รวมถึงการเตรียมการการประชุมสุดยอดผอาเซียน-สหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ในเดือนธันวาคม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเยือนกรุงบรัสเซลส์อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และภริยา และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย วัตถุประสงค์ของการเยือนกรุงบรัสเซลส์ครั้งนี้ เพื่อฝ่ายไทยไปพบหารือกับผู้บริหารคณะกรรมาธิการยุโรปด้านกิจการทะเลและประมง (DG MARE) เกี่ยวกับประเด็นด้านการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน […]

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดเทศกาลไทยในเมือง Vilvoorde

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเปิดงานเทศกาลไทย “Essence of Thailand” ณ เมือง Vilvoorde ประเทศเบลเยียม พร้อมกับนาย Hans Bonte นายกเทศมนตรีเมือง Vilvoorde สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับบริษัท UniTrips จัดเทศกาลไทยเป็นครั้งแรกที่สวนสาธารณะ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับนาย Jan Boone ประธานกรรมการบริหารบริษัท Lotus Bakeries และทีมผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับนาย Jan Boone ซีอีโอบริษัท Lotus Bakeries ในฐานะเจ้าภาพ และทีมผู้บริหาร ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ เมือง Lembeke เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทได้ประกาศจะเปิดโรงงานผลิตขนมบิสกิตยี่ห้อต่าง ๆ ของบริษัทในเขตอีอีซี ภายในปี […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้ต้อนรับนาย Mark Gitenstein เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหภาพยุโรปที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดและสถานการณ์ความขัดแย้งในโลก ทั้งนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ รวมถึงการฟื้นฟูและโลกยุคหลังโควิด-19 ที่ยั่งยืนและสมดุล การเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานโลกในเอเชีย-แปซิฟิก โดยประเทศไทยมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อผลสำเร็จของการประชุม และส่งต่อให้กับสหรัฐฯ และในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีหน้า

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Stefan Schäfers ผู้อำนวยการมูลนิธิ King Baudouin Foundation

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาย Stefan Schäfers ผู้อำนวยการมูลนิธิ King Baudouin Foundation ณ สำนักงานมูลนิธิ เพื่อแนะนำตน และทำความรู้จักเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิให้มากขึ้น ตลอดจนได้หารือเกี่ยวกับบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยและมูลนิธิในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรของทั้งสองฝ่ายด้วย
ไทย