กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง แด่ แกรนด์ ดุ๊ก แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับภริยา ได้เข้าเฝ้าฯ    แกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ณ พระราชวัง Grand Ducal เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชรัฐลักเซมเบิร์ก ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูตฯ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำสหภาพยุโรป

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับ ดร. Oxana Dormenti ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำสหภาพยุโรป และได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยและยุโรป และการทำงานระหว่าง WHO กับ สหภาพยุโรป ตลอดจนได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างคณะทูตานุทูตในกรุงบรัสเซลส์กับ WHO รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวของและการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอดกฐิน  ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo โดยมีพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในโอกาสเดียวกัน ได้รับมอบคำแปลที่จัดทำเป็นภาษาดัตช์ของหนังสือคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสภิกขุ  ทั้งนี้ มีชุมชนชาวไทยและชาวเบลเยียมประมาณ 250 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Noel Clehane กรรมาการผู้บริหารสภาธุรกิจอียู-อาเซียน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบหารือกับนาย Noel Clehane กรรมาการผู้บริหารสภาธุรกิจอียู-อาเซียน ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-อียูในด้านเศรษฐกิจ แนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมความร่วมมือเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนของทั้งสองภูมิภาค และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้แน่นแฟ้นขึ้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย Jan Eriksson ประธานสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC Thailand) และทีมงาน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย Jan Erikson ประธานสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC Thailand) พร้อมด้วยนาย Bob Fox รองประธาน EABC Thailand และประธานกลุ่มทำงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นาย Georg […]
ไทย