กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Sibille de Cartier d’Yves เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามประเด็น  ทวิภาคีที่ยังติดค้าง และได้หารือถึงแผนงานการดำเนินความสัมพันธ์ รวมถึงประเด็นที่สองฝ่ายให้ความสำคัญและประสงค์ผลักดัน เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของภาคส่วนต่าง ๆ การส่งเสริมการค้าการลงทุน และการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ นอกจากนี้ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Ismat Jahan เอกอัครราชทูตและผู้สังเกตการณ์ถาวรองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ประจำสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาง Ismat Jahan เอกอัครราชทูตและผู้สังเกตการณ์ถาวรองค์การความร่วมมืออิสลามประจำสหภาพยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูตและได้หารือเกี่ยวภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-องค์การความร่วมมืออิสลาม และพัฒนาการสำคัญในอียู และภูมิภาค ตลอดจนการดำเนินการของประเทศไทยในเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับโลกมุสลิมด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีด้านนโยบายระหว่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย KU Leuven

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีด้านนโยบายระหว่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย KU Leuven เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและมหาวิทยาลัย KU Leuven เช่น การจัดทำหลักสูตรร่วมกันในวิชาต่าง ๆ การวิจัยร่วมกันและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการเสริมสร้างเครือขายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย […]

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแผนและนโยบาย คณะกรรมาธิการยุโรปฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (DG Research and […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎมายครอบครัวของเบลเยียมโดยโนตารี่ให้กับชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลนำเสนอข้อมูลด้านกฎหมายครอบครัวเบลเยียมโดยโนตารี่ ให้กับชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม โดยมีนายเสก วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ บรัสเซลส์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและเบลเยียม และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนคนไทยในเบลเยียม ตลอดจนบริการด้านกงสุล ภายหลังการกล่าวเปิด เอกอัครราชทูตได้เชิญนาง Sophie Maquet โนตารี่ นำเสนอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวเบลเยียม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมาผ่านระบบทางไกลหัวข้อ “Thailand and Sustainable Global Supply Chains”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป (EU) ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาผ่านระบบทางไกลหัวข้อ “Thailand and Sustainable Global Supply Chains” จัดร่วมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน […]
ไทย