กิจกรรม

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย John Cornet d’ Elzius อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย John Cornet d’ Elzius อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย Cornet d’ Elzius เข้ารับตำแหน่งใหม่ดังกล่าว รวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ภายใต้บริบทของความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียม ซึ่งมีมานานกว่า 150 ปี

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสดังกล่าว ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และชุมชนชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน และภายหลังพิธีฯ […]

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Jean Ries ผอ. ด้านกิจการภาครัฐในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Guardian Glass

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนาย Jean Ries ผู้อำนวยการด้านกิจการภาครัฐในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Guardian Glass (บริษัทผู้ผลิตกระจกชั้นนำของโลก ซึ่งมีสาขาอยู่ในลักเซมเบิร์กเพื่อดูแลธุรกิจในยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทในประเทศไทย) เกี่ยวกับบรรยากาศของธุรกิจภายหลังการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19  

สถานเอกอัครราชทูตฯ เชิญที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศ EEC เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ของ Think Tank “Friends of Europe”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูต และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศ EEC ร่วมงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “High-Quality Connectivity for a Post COVID-19 World” ของสถาบัน Friends of Europe ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยในการเสวนา นายสีหศักดิ์ฯ ได้อธิบายถึงศักยภาพของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก […]

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กจำนวน 9 รูปมาร่วมพิธี

สถานเอกอัครราชทูตฯ จับมืออียูจัดสัมมนาออนไลน์เรื่องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาออนไลน์ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติระหว่างไทย-สหภาพยุโรป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของฝ่ายไทยต่อการที่สหภาพยุโรปได้ออกแผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ซึ่งกำหนดแนวทางนโยบายของสหภาพยุโรปใน 4 ปีข้างหน้า และกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งนโยบายดังกล่าวอาจนำไปสู่การออกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism […]
ไทย