กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอดกฐิน  ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo โดยมีพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในโอกาสเดียวกัน ได้รับมอบคำแปลที่จัดทำเป็นภาษาดัตช์ของหนังสือคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสภิกขุ  ทั้งนี้ มีชุมชนชาวไทยและชาวเบลเยียมประมาณ 250 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Noel Clehane กรรมาการผู้บริหารสภาธุรกิจอียู-อาเซียน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบหารือกับนาย Noel Clehane กรรมาการผู้บริหารสภาธุรกิจอียู-อาเซียน ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-อียูในด้านเศรษฐกิจ แนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมความร่วมมือเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนของทั้งสองภูมิภาค และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้แน่นแฟ้นขึ้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย Jan Eriksson ประธานสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC Thailand) และทีมงาน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย Jan Erikson ประธานสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC Thailand) พร้อมด้วยนาย Bob Fox รองประธาน EABC Thailand และประธานกลุ่มทำงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นาย Georg […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งกับนายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งกับนายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป ณ ตึก Europa สำนักงานใหญ่ของคณะมนตรียุโรป ในโอกาสนี้ ประธานคณะมนตรียุโรป และเอกอัครราชทูต ได้หารือภาพรวมความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างไทยกับอียู และความร่วมมือต่าง ๆ ที่ประสงค์ผลักดันร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนมุมมองในเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก รวมถึงการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน-อียู

สถานเอกอัครราชทูต ณ บรัสเซลส์ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภาริยา ได้เป็นประธานพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย
ไทย