กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP1: Circular Economy

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP1 : Circular Economy ร่วมกับ ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งแก่อธิบดีกรมพิธีการทูตของคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ แก่นาย Nicolas de La Grandville อธิบดีกรมพิธีการทูตของคณะกรรมาธิการยุโรป ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลไทย Amazing Thai Festival ที่เมืองเลอเวิน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลไทย Amazing Thai Festival ณ เมืองเลอเวิน บริเวณสนามฟุตบอลคิงเพาเวอร์ Den Dreef จัดโดยบริษัท Unitrips ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวของเบลเยียมที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นครั้งแรกที่จัดที่เมืองเลอเวิน โดยมีนาย Johan Geleyns  สมาชิกเทศบาลเมืองเลอเวิน […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับว่าที่เอกอัครราชทูตภูฏาน และว่าที่เอกอัครราชทูตเวียดนาม

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Tshering Gyaltshen ว่าที่เอกอัครราชทูตภูฏาน และนาย Nguyen Van Thao ว่าที่เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำเบลเยียม ตามลำดับ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านเดินทางมารับหน้าที่ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงประเด็นความสัมพันธ์กับเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเบลเยียม-ไทย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเบลเยียม-ไทย (พรรค Nieuw-Vlaamse Alliantie – N-VA) และรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย–เบลเยียม ซึ่งมีความใกล้ชิดอยู่แล้ว รวมถึงในระดับรัฐสภาของทั้งสองฝ่าย และมิติด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับประธานบริษัทซีพีเอฟยุโรปและทีมงานระหว่างรับประธานอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นาย De-Yi Shih ประธานบริษัทซีพีเอฟยุโรป และทีมงาน ประกอบด้วยนาย Di-Ting Shih กรรมการผู้จัดการ นายสุวพัทธ์ อัครศวะเมฆ ผู้ช่วยรองประธาน และนางสาวสุชาดา จักรกรด ผู้บริหารการเงิน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต […]
ไทย