กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Sustainability in EU-Thailand Trade Relations”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Sustainability in EU-Thailand Trade Relations” ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ สภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ABC) และสมาคมการค้าไทย-ยุโรป (TEBA) ในโอกาสนี้ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Barbara Plinkert หัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้และอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาง Barbara Plinkert หัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่นาง Plinkert มาดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเชิงเลิกเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนอาเซียน-อียู ภายใต้บริบทของยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของอียู ตลอดจนติดตามประเด็นในความสัมพันธ์ไทย-อียูด้วย  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย Jean-Eric Paquet ปลัดกระทรวงการวิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมาธิการยุโรป (DG RTD)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาย Jean-Eric Paquet ปลัดกระทรวงการวิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมาธิการยุโรป (DG RTD) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและสหภาพยุโรปในสาขาเทคโนโลยีสีเขียว สาขาการแพทย์ และสาขาดิจิทัล นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนายแพทย์ Dirk Raemakers หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การบริหารการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของเบลเยียม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาย Olivier Bailly รองอธิบดีกรมกิจการระดับโลก และหัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์วัคซีนต้านโควิด-19  กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป (European External Action Service – EEAS) พร้อมทีมงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล และได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมภารกิจของคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์วัคซีนต้านโควิด-19 ของ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย Olivier Bailly รองอธิบดีกรมกิจการระดับโลก และหัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์วัคซีนต้านโควิด-19 ของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาย Olivier Bailly รองอธิบดีกรมกิจการระดับโลก และหัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์วัคซีนต้านโควิด-19  กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป (European External Action Service – EEAS) พร้อมทีมงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล และได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมภารกิจของคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์วัคซีนต้านโควิด-19 ของ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล คณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล คณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ครั้งที่ 4/2564 โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาการสำคัญในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และในกรอบอาเซียน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านทิศทางความสัมพันธ์ และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรปภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของอียูด้วย
ไทย