กิจกรรม

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔   สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้   In Remembrance of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับ Dato Ahmad Rozian Abd Ghani ว่าที่เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบหารือกับ Dato Ahmad Rozian Abd Ghani ว่าที่เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำกรุงบรัสเซลส์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เอกอัครราชทูต Abd Ghani ได้เดินทางมารับหน้าที่ เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-มาเลเซียในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน และการเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคที่สำคัญและการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรปภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป

สถานเอกอัครราชทูต ณ บรัสเซลส์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับประธานและกรรมการสมาคมเพื่อนไทย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ นางสาวสุชาดา เมฆธารา อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษา และกงสุล ได้พบหารือกับประธานและกรรมการสมาคมเพื่อนไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต และสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนชุมชนไทย ตลออดจนการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในโอกาสนี้ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Jill Suetens ผู้จัดการระหว่างประเทศ หอการค้าและอุตสาหกรรมแฟลนเดอร์ส

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาง Jill Sueten ผู้จัดการระหว่างประเทศ (Manager International) จากหอการค้าและอุตสาหกรรมแฟลนเดอร์ส (Vlaams Netwerk van Ondernemingen – VOKA) ณ สถานเอกอัครราชทูต และได้หารือเกี่ยวกับการจัดโครงการร่วมกัน เช่นแผนการจัดสัมมนาด้านธุรกิจ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียม และแขกอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยนาย Alain Zenner และมาร์ควิส Olivier de Trazegnies พระสหายเจ้าหญิงเลอา และนาย  Michel Detry ทนายความจากบริษัททนายความ Sukhothai Inter-Law ณ […]
ไทย