กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับประธานร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ และเชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนายคาร์ล สเต็ปเป้ ประธานร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ และเชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับการโอกาสการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงแนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับกลุ่มผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับกลุ่มผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียม โดยมีนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่กงสุล และนายพชร พอนอ่วม ที่ปรึกษา เข้าร่วม เอกอัครราชทูตฯ   ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชนไทย รวมถึงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเบลเยียม ตลอดจนได้ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านกงสุลด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับผู้บริหารบริษัท Guardian Glass

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Jean Ries ผู้อำนวยการด้านกิจการภาครัฐในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Guardian Glass ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระจกชั้นนำของโลก    เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินธุรกิจที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โอกาสการลงทุนในพื้นที่ EEC ตลอดจนสำรวจลู่ทางความร่วมมือในด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ (บริษัท Guardian Glass มีสาขาอยู่ในลักเซมเบิร์ก […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย เข้าร่วมลงนามถวายพระพร […]

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔       ทรงพระเจริญ   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร เบลเยียม และราชรัฐลักเซมเบิร์ก […]
ไทย