กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ณ วัดธัมมปทีป เมืองเมคเคอเลิน ประเทศเบลเยียม โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย และชาวไทยที่พำนักในประเทศเบลเยียมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 200 คน ภายหลังจากพิธีเสร็จสิ้น ข้าราชการและประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดลานวัดอย่างพร้อมเพรียงกัน    

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะ Mme. France Chainaye อธิบดีกรมพิธีการทูต

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัคราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Mme. France Chainaye อธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้ใช้โอกาสนี้ เพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นงานด้านพิธีการทูต ตลอดจนขอบคุณทางการเบลเยี่ยมทั้งในระดับกลางและท้องถิ่นที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนระดับสูงสุดของไทยที่ได้มาเยือนเบลเยี่ยมในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงาน EU-Asia Financial Services Round Table Lunch

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน EU-Asia Financial Services Round Table Lunch ซึ่งจัดขึ้นโดย Afore Consulting ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอียู ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน EU-Asia Financial Services […]

งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ รองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยโบราณ อาทิ โขนและหุ่นละครเล็ก ของชมรมนาฏยบางกอก ซึ่งเป็นคณะนักนาฏศิลป์ระดับเยาวชนที่เคยชนะเลิศการประกวดหุ่นกระบอกจากเวที World Puppet Carnival 2016 ที่ประเทศโปแลนด์ และ World Puppet Carnival 2018 ที่ประเทศรัสเซีย […]
ไทย