กิจกรรม

โครงการ We Love We Care We Share Photo competition

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับ ททท. สำนักงานปารีส และ สำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก จัดกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กในโครงการ We Love.We Care..We Share…Photo competition ขอเชิญชวนทุกท่านส่งรูปอาหารไทยที่สะท้อนถึงการสื่อสารความรักและความห่วงใยต่อร้านอาหารไทย (We care) ออกมาด้วยเทคนิคการภาพถ่ายอาหารไทยจากร้านอาหารไทยใกล้บ้านหรือร้านที่ชื่นชอบอย่างสร้างสรร ถ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับรางวัลบัตรรับประทานอาหาร อาหารไทยสำเร็จรูป เครื่องดื่ม คอร์สเรียนทำอาหารไทย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม ณ พระราชวังกรุงบรัสเซลส์ เพื่อด เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Karel Vinck อดีตผู้ประสานงานด้านระบบการจัดการจราจรทางรถไฟของยุโรป

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Karel Vinck นักธุรกิจชาวเบลเยียม และอดีตผู้ประสานงานด้านระบบการจัดการจราจรทางรถไฟของยุโรป (European Rail Traffic Management System – ERTMS) ของคณะกรรมาธิการยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างอียูกับอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Cargolux

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายเสข วรรณเมธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Maxim Straus รองประธานกรรมการบริหาร และนาย Patrick Jeanne จัดผู้จัดการอาวุโส ด้าน Government & Industry Relations ของบริษัท Cargolux ณ สถานเอกอัครราชทูต […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับอธิบดีกรมหุ้นส่วนระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับกรมหุ้นส่วนระหว่างประเทศ (Directorate-General for International Partnership INTPA) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการยุโรป พร้อมผู้แทนจากคณะผู้แทนอียูประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ แก่อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olivier Belle อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการกับอธิบดีกรมพิธีการทูตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเบลเยียม
ไทย