กิจกรรม

ไทยและสหภาพยุโรปเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

ข่าวสารนิเทศ ไทยและสหภาพยุโรปเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดการหารือออนไลน์ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับสหภาพยุโรปเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบาย กฎระเบียบ และแผนการดำเนินงานในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงแสวงหาความร่วมมือในแง่ของการแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการยกระดับขีดความสามารถของกำลังคน (capacity building) การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนกว่า 130 ราย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไทย ตัวแทนภาคเอกชนไทย เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมาธิการยุโรป และผู้แทนจากสภายุโรป การหารือออนไลน์แบ่งออกเป็น 3 […]

พิธีรับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เพื่อนำไปประดิษฐานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

กระทรวงการต่างประเทศรับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป และนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ จากเคาท์ เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส (Count […]

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประกอบพิธีฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานเสวนาซีรีย์ Thai Trade Talks ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดงานเสวนาซีรีย์ Thai Trade Talks ครั้งที่ 1 ที่ Press Club Brussels Europe งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 90 คน (รวมผู้ที่อยู่ในสถานที่จัดงานและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์) ในโอกาสดังกล่าว […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และชุมชนชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เชี่ยวชาญจาก Bio Base Europe Pilot Plant (BBEU)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Matthias Hartmann และนางสาว Margaux Lambrecht วิศวกรด้านกระบวนการผลิตจาก Bio Base Europe Pilot Plant (BBEU) ซึ่งมีกำหนดเดินทางและพำนักที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ปรึกษาในโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านไบโอรีไฟเนอรี ระหว่าง […]
ไทย