กิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎมายครอบครัวของเบลเยียมโดยโนตารี่ให้กับชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลนำเสนอข้อมูลด้านกฎหมายครอบครัวเบลเยียมโดยโนตารี่ ให้กับชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม โดยมีนายเสก วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ บรัสเซลส์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและเบลเยียม และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนคนไทยในเบลเยียม ตลอดจนบริการด้านกงสุล ภายหลังการกล่าวเปิด เอกอัครราชทูตได้เชิญนาง Sophie Maquet โนตารี่ นำเสนอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวเบลเยียม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมาผ่านระบบทางไกลหัวข้อ “Thailand and Sustainable Global Supply Chains”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป (EU) ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาผ่านระบบทางไกลหัวข้อ “Thailand and Sustainable Global Supply Chains” จัดร่วมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน […]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศในกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ได้จัดพิธีดังกล่าว […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมนำคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) เยือนนครแอนต์เวิร์ป

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐานะประธานคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ABC) ได้นำเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและเจ้าหน้าที่เยือนนครแอนต์เวิร์ป เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การเยี่ยมชมท่าเรือนแอนต์เวิร์ป และการเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน จัดร่วมกับสภาธุรกิจเฟลมิช (VOKA) ในการเยือนท่าเรือแอนต์เวิร์ป คณะ ABC ได้พบกับนาย Kristof Waterschoot กรรมาการผู้จัดการ ท่าเรือแอนต์เวิร์ปอินเตอร์เนชั่นแนล […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง แด่ แกรนด์ ดุ๊ก แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับภริยา ได้เข้าเฝ้าฯ    แกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ณ พระราชวัง Grand Ducal เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชรัฐลักเซมเบิร์ก ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูตฯ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำสหภาพยุโรป

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับ ดร. Oxana Dormenti ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำสหภาพยุโรป และได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยและยุโรป และการทำงานระหว่าง WHO กับ สหภาพยุโรป ตลอดจนได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างคณะทูตานุทูตในกรุงบรัสเซลส์กับ WHO รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวของและการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
ไทย