กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชีย-แปซิฟิก ของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชีย-แปซิฟิก ของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ณ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของสหภาพยุโรป รวมทั้งได้หารือถึงพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-อียูในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Sieb Hoogstra ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประจำประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก (เบเนลักซ์)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Sieb Hoogstra ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประจำประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก (เบเนลักซ์) และกรรมการผู้จัดการบริษัท Colors, Inc (บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน) ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในไทยโดยบริษัทเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เยือนสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Soudal และพบหารือกับบารอน Swerts ประธานบริษัท และนาย Dirk Coorevits กรรมการผู้จัดการบริษัท

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะ ได้เยือนสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Soudal ที่เมือง Turnhout ซึ่งเป็นบริษัทอิสระชั้นนำของยุโรปในผลิตภัณฑ์ยาแนว กาวยึดติด โพลียูรีเทนโฟม และ​เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง และมีสาขาในประเทศไทย และได้พบหารือกับบารอน Swerts ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท (Chairman) และนาย Dirk Coorevitis […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Koen De Wandeler จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย KU Leuven

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Koen De Wandeler จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย KU Leuven ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย KU Leuven กับสถานบันการศึกษาของประเทศไทย เช่นการจัดทำกรอบความร่วมมือระดับสถาบัน การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน รวมถึงการวิจัยร่วมกันในสาขาต่าง […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP1: Circular Economy

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP1 : Circular Economy ร่วมกับ ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งแก่อธิบดีกรมพิธีการทูตของคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ แก่นาย Nicolas de La Grandville อธิบดีกรมพิธีการทูตของคณะกรรมาธิการยุโรป ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
ไทย