กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เข้าพบสำนักงานกลางด้านความเสี่ยงในการทำงาน (Federal Agency for Occupation Risks – Fedris) ของเบลเยียม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์ภานุพันธ์ ทรงเจริญ กรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นหัวคณะ ได้เข้าพบผู้บิรหารสำนักงานกลางด้านความเสี่ยงในการทำงาน (Federal Agency for Occupation Risk – Fedris) ของเบลเยียม ณ อาคารที่ทำการ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Matthew Baldwin รองปลัดกระทรวงพลังงานของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Matthew Baldwin รองปลัดกระทรวงพลังงานของสหภาพยุโรป โดยนาย Baldwin แสดงความยินดีที่ไทยกับ EU ประกาศรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งสร้างพลวัตให้กับความสัมพันธ์ไทย-EU และจะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในทุกสาขา รวมถึงพลังงานหมุนเวียน […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เดินทางไปเมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ในการเข้าพบบุคคลสำคัญของรัฐสภายุโรป

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เดินทางไปเมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ซึ่งมีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเป็นประธาน เพื่อเข้าพบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐสภายุโรป รวมถึงนาง Heidi Hautala รองประธานรัฐสภายุโรป รับประทานอาหารกลางวัน (working […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Andrey Kovatchev สมาชิกรัฐสภายุโรป ในฐานะผู้รายงานพิเศษเรื่องกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (PCA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงนอาหารกลางวันเพื่อหารือกับนาย Andrey Kovatchev (ชาวบัลแกเรีย) สมาชิกรัฐสภายุโรป ในฐานะผู้รายงานพิเศษเรื่องกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (PCA) ไทย-อียู ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีอัครราชทูต เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และนาย Ivan Petrov Botoucharov ผู้ช่วยนาย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Barbara Van der Steen ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไป บริษัท General Floating Equipment

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Barbara Van der Steen ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไป บริษัท General Floating Equipment ซึ่งเป็นบริษัทเบลเยียมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กู้ภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำคุณภาพสูงและเน้นนวตกรรม ณ อาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนาย Philip Coates อดีตผู้อำนวยการหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก-ไทยเข้าร่วมหารือด้วย […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Gerassimos Thomas ปลัดกระทรวงภาษีของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Gerassimos Thomas ปลัดกระทรวงภาษีของสหภาพยุโรป เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism -CBAM) ของสหภาพยุโรป ผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ส่งออกไทย และแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนกระทรวงภาษีร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่อง CBAM […]
ไทย