กิจกรรม

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะรักษาการนายกเทศมนตรีเมือง Mechelen

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทยประจำเบลเยียม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Alexandre Vandersmissen รักษาการนายกเทศมนตรีเมือง Mechelen ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตไทยได้แสดงความสนใจที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับเมือง Mechelen ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของความเปิดกว้างและหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งกล่าวขอบคุณเมือง Mechelen ที่ช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดธัมมปทีป ซึ่งเป็นศูนย์รวมและที่พึ่งทางใจให้กับทั้งคนไทยและคนเบลเยียมกว่า 2-3 พันคนในพื้นที่  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ แสดงความจงรักภักดีพร้อมเพรียงกัน  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมวิดีโอกับเจ้าหญิงเลย์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทยประจำเบลเยียม เข้าร่วมการประชุมวิดีโอกับเจ้าหญิงเลย์ นายฟิลิปเป่ คริเดล์กา เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย กงสุลกิตติมศักดิ์ โจเซลิน ทิมเมอร์มานส์ Count Gerald van der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ตลอดจนคณะบริหารและสมาชิกมูลนิธิฯ และผู้ร่วมอุปถัมภ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตการณ์โควิด-19 และประมูลผลงานศิลปะ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตฯ ได้นำสมาชิกทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แสดงความจงรักภักดีพร้อมเพรียงกัน

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เชื่อมโยงอาเซียน – ลักเซมเบิร์ก

งาน “ASEAN Day: Business Opportunities between Luxembourg and ASEAN” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ที่หอการค้าลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ และมีเขตอาณาครอบคลุมลักเซมเบิร์ก กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของลักเซมเบิร์ก ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรป กระทรวงเศรษฐกิจ […]
ไทย