กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Karel Vinck อดีตผู้ประสานงานด้านระบบการจัดการจราจรทางรถไฟของยุโรป

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Karel Vinck นักธุรกิจชาวเบลเยียม และอดีตผู้ประสานงานด้านระบบการจัดการจราจรทางรถไฟของยุโรป (European Rail Traffic Management System – ERTMS) ของคณะกรรมาธิการยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างอียูกับอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Cargolux

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายเสข วรรณเมธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Maxim Straus รองประธานกรรมการบริหาร และนาย Patrick Jeanne จัดผู้จัดการอาวุโส ด้าน Government & Industry Relations ของบริษัท Cargolux ณ สถานเอกอัครราชทูต […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับอธิบดีกรมหุ้นส่วนระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับกรมหุ้นส่วนระหว่างประเทศ (Directorate-General for International Partnership INTPA) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการยุโรป พร้อมผู้แทนจากคณะผู้แทนอียูประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ แก่อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olivier Belle อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการกับอธิบดีกรมพิธีการทูตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเบลเยียม

ไทยและสหภาพยุโรปเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

ข่าวสารนิเทศ ไทยและสหภาพยุโรปเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดการหารือออนไลน์ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับสหภาพยุโรปเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบาย กฎระเบียบ และแผนการดำเนินงานในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงแสวงหาความร่วมมือในแง่ของการแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการยกระดับขีดความสามารถของกำลังคน (capacity building) การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนกว่า 130 ราย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไทย ตัวแทนภาคเอกชนไทย เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมาธิการยุโรป และผู้แทนจากสภายุโรป การหารือออนไลน์แบ่งออกเป็น 3 […]

พิธีรับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เพื่อนำไปประดิษฐานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

กระทรวงการต่างประเทศรับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป และนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ จากเคาท์ เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส (Count […]
ไทย