กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เยือนสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Soudal และพบหารือกับบารอน Swerts ประธานบริษัท และนาย Dirk Coorevits กรรมการผู้จัดการบริษัท

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะ ได้เยือนสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Soudal ที่เมือง Turnhout ซึ่งเป็นบริษัทอิสระชั้นนำของยุโรปในผลิตภัณฑ์ยาแนว กาวยึดติด โพลียูรีเทนโฟม และ​เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง และมีสาขาในประเทศไทย และได้พบหารือกับบารอน Swerts ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท (Chairman) และนาย Dirk Coorevitis […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Koen De Wandeler จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย KU Leuven

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Koen De Wandeler จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย KU Leuven ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย KU Leuven กับสถานบันการศึกษาของประเทศไทย เช่นการจัดทำกรอบความร่วมมือระดับสถาบัน การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน รวมถึงการวิจัยร่วมกันในสาขาต่าง […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP1: Circular Economy

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP1 : Circular Economy ร่วมกับ ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งแก่อธิบดีกรมพิธีการทูตของคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ แก่นาย Nicolas de La Grandville อธิบดีกรมพิธีการทูตของคณะกรรมาธิการยุโรป ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลไทย Amazing Thai Festival ที่เมืองเลอเวิน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลไทย Amazing Thai Festival ณ เมืองเลอเวิน บริเวณสนามฟุตบอลคิงเพาเวอร์ Den Dreef จัดโดยบริษัท Unitrips ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวของเบลเยียมที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นครั้งแรกที่จัดที่เมืองเลอเวิน โดยมีนาย Johan Geleyns  สมาชิกเทศบาลเมืองเลอเวิน […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับว่าที่เอกอัครราชทูตภูฏาน และว่าที่เอกอัครราชทูตเวียดนาม

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Tshering Gyaltshen ว่าที่เอกอัครราชทูตภูฏาน และนาย Nguyen Van Thao ว่าที่เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำเบลเยียม ตามลำดับ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านเดินทางมารับหน้าที่ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงประเด็นความสัมพันธ์กับเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป […]
ไทย